Liikluskomisjon: olukord liikluses on muutunud halvemaks 3. november 2014

Eile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud liikluskomisjoni istungil tehtud kokkuvõtte kohaselt on olukord liikluses viimase kaheteistkümne kuuga muutunud halvemaks. Ennetava sammuna kiitis komisjon heaks laiendada järelkoolituse nõuet kõigile joobes juhtimiselt tabatud juhtidele. Samuti otsustas komisjon kehtestada sõidumeerikute kasutamise kohustus reisibussides ka lühematel kui 50 km liinidel.

2014. aasta esimese üheksa kuu jooksul juhtus Eestis 1106 inimkannatanuga liiklusõnnetust (2013. aastal 1009), milles hukkus 57 (48) ja sai vigastada 1340 (1265) inimest. Täna on liikluses hukkunuid 62 (55).

Eriti murettekitav on asjaolu, et kasvanud on nii jalakäijate kui ka jalgratturitega juhtunud õnnetuste arv, samuti ühesõidukiõnnetuste ja kokkupõrgete arv. Kokku on käesoleva aasta 9 kuu jooksul registreeritud 253 (2013. a 237) jalakäijale otsasõitu, milles hukkus 14 (10) jalakäijat. Neist 141 õnnetust 4 hukkunuga toimusid Tallinnas. Suur osa surmaga lõppenud liiklusõnnetustest oli seotud elementaarsete liiklusreeglite rikkumisega – juht oli joobes, ei kasutatud turvavarustust või sõideti liiga suure kiirusega.

Komisjon pidas õigeks Maanteeameti ettepanekut laiendada liikluspsühholoogilist järelkoolitust kõigile joobes juhtimiselt tabatud juhtidele. Seni puudutas see vaid korduvate liiklusrikkumistega vahele jäänud esmase loa omanikke. Isikutele, kes tarbivad tervist kahjustavas- või ohustavas koguses alkoholi, hakatakse rakendama enne järelkoolitust sõltuvusravi. Täpsema tegevuskava koostab Maanteeamet. Eesmärk on kujundada seadusandlust selliselt, et sekkumismeetodeid vajavad isikud oleksid huvitatud osalema protsessis ning seaduse rangus välistaks soovi normist kõrvale kaldumiseks.

Komisjon toetas Maanteeameti ettepanekut sõidumeeriku kasutamise kohustuse kehtestamiseks sõitjate liiniveol lühematel kui 50 km liinidel, v.a linnaliinidel. Komisjon märkis, et üleminekutähtaeg peab olema piisavalt pikk, et võimaldada muudetusega kohaneda. Konkreetne üleminekutähtaeg lepitakse kokku edaspidi menetluse käigus. Maanteeametile tehti kohustus valmistada ette vajalikud õiguslikud ettepanekud ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tehti ülesandeks esitada need Riigikogule enne liiklusseaduse muutmise seaduse teist lugemist.

Veel kuulas komisjon ära ülevaaate liiklusohutusstrateegia aastateks 2016–2025 koostamisest.

Liikluskomisjoni esimees on majandus- ja kommunikatsiooniminister ning liikmeteks haridus- ja teadusminister, justiitsminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, Maanteeameti peadirektor, Politsei ja Piirivalve Ameti peadirektor ning Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade Liidu , Mittetulundusühingu Eesti Liikluskindlustuse Fond, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad. Samuti on komisjoni liikmeks arvatud üks liiklusekspert.

Liikluskomisjoni ülesanneteks on „Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist 2003–2015“ tulenevate tegevuste koordineerimine, Vabariigi Valitsuse nõustamine liiklusohutusega seonduvate küsimuste lahendamisel, liiklusohutusalaste strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine ning ettepanekute tegemine valitsusele liiklusohutusega seonduvate probleemide lahendamiseks. 


Viide artiklile: http://www.mnt.ee/index.php?id=26594

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: